Číslo Názov Popis Zmluvná strana Dátum Cena
2/2019 Zmluva o prenájme OŠK Zmluva o prenájme OŠK Obecný športový klub Rohov
IČO: 31 873 651
103, 906 04 Rohov
Uzavreté:
14.09.2019
Zverejnené:
14.09.2019
1/2019 Zmluva o prenájme Prenájom obecného majetku Jozef Čech Uzavreté:
21.08.2019
Zverejnené:
27.08.2019
44/05/19 Zmluva o municipálnom úvere Úver na rekonštrukciu KD prostredníctvom PPA Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
14.08.2019
Zverejnené:
14.08.2019
70506,76
PMS/19/07/0084 Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ Poskytovanie služby prostredníctvom online portálu Periskop s.r.o.
IČO: 50 774 336
Park Mládeže 630/1, 040 01 Košice
Uzavreté:
20.06.2019
Zverejnené:
12.07.2019
6,00 €
Dodatok č. 2 zmluve o úvere č. 17/08 Dodatok č. 2 Dexia Komunál univerzálny úver Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
07.06.2019
Zverejnené:
11.06.2019
44/003/19 Mandátna zmluva Zmluva o poskytnutí bankovej záruky pre rekonštrukciu KD Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
07.06.2019
Zverejnené:
07.06.2019
2000
Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 22. 12. 2018 Dodatok č. 3 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluva o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica s.r.o.
IČO: 36 259 560
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Uzavreté:
27.05.2019
Zverejnené:
06.06.2019
074TT220081 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Rekonštrukcia kultúrneho domu Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO: 30 794 323
Bratislava - mestská časť Ružinov, Hraničná 4826/12
Uzavreté:
23.04.2019
Zverejnené:
03.05.2019
141 013,53
3 Zmluva o dotácii OŠK Zmluva o dotácii OŠK Obecný športový klub Rohov
IČO: 31 873 651
103, 906 04 Rohov
Uzavreté:
03.05.2019
Zverejnené:
03.05.2019
4500
2 Licenčná zmluva Softvér pre verejné obstarávanie TENDERnet, s.r.o.
IČO: 50 139 088
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Uzavreté:
07.03.2019
Zverejnené:
13.03.2019
180
1 Zmluva o dotácii Jednota dôchodcov Zmluva o dotácii Jednota dôchodcov Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Uzavreté:
04.03.2019
Zverejnené:
13.03.2019
1350