Číslo Predmet Cena s DPH Dátum Zverejnené Dodávateľ Podpísal Pozn.
1047 Dodávka vymysleného tovaru 11 € 29.08.2018 Pinf s.r.o.
IČO: 51 007 908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Felix Jahoda
121212 Dodanie fiktívneho tovaru 44,20 € 01.08.2018 Pinf s.r.o.
IČO: 51 007 908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Felix Jahoda
724477 Poskytovanie fiktívnej služby 77,20€ 30.08.2018 Pinf s.r.o.
IČO: 51 007 908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Felix Jahoda