Číslo Názov Popis Zmluvná strana Dátum Cena
3 Dodatok č. k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 4.2.2021 IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
Bratislavská 29, 917 02 Trnava
Uzavreté:
25.04.2023
Zverejnené:
27.04.2023
1028875,2
---/2023 Ocenená Príloha k poskytovaniu predmetu zákazky Brantner Nové Zámky s.r.o.
IČO: 31440291
Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Uzavreté:
31.03.2023
Zverejnené:
31.03.2023
---/2023 Zmluva o poskytnutí služby Brantner Nové Zámky s.r.o.
IČO: 31440291
Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Uzavreté:
31.03.2023
Zverejnené:
31.03.2023
---/2023 DOHODA o prechode pozemkov Slovenská republika - dočasný správca Okresný súd Nitra
IČO: ---
Štefániková trieda 69, 949 01 Nitra
Uzavreté:
21.02.2023
Zverejnené:
22.02.2023
3,10
tz2022-12-30nv9 Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46919805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Uzavreté:
03.01.2023
Zverejnené:
23.01.2023
1,20
tz2022-12-30nv8 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46919805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Uzavreté:
03.01.2023
Zverejnené:
23.01.2023
144
0060-PRB/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
IČO: 30416094
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Námestie Slobody 6, 81005, Slovenská republika
Uzavreté:
16.11.2022
Zverejnené:
20.01.2023
19 520
0059-PRG/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
IČO: 30416094
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Námestie Slobody 6, 81005, Slovenská republika
Uzavreté:
16.11.2022
Zverejnené:
20.01.2023
272 060
---/2023 Zmluva o poskytovaní služieb PM protect s. r. o.
IČO: 55076190
Hradná 4158/30, 940 02 Nové Zámky
Uzavreté:
05.01.2023
Zverejnené:
20.01.2023
70
---/2023 DOHODA o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb Ing. Peter Miskó pm protect
IČO: 53445384
Hradná 4158/30, 940 43 Nové Zámky
Uzavreté:
04.01.2023
Zverejnené:
20.01.2023
---
22/17/012/23 DOHODA o pomoci v hmotnej núdzi Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Špitálska 8
Uzavreté:
19.12.2022
Zverejnené:
20.12.2022
---
---/2022 DOHODA o pracovnej činnosti JUDr. Ladislav Černák
IČO: ---
Maňa, Domovina 634/30, PSC 941 45
Uzavreté:
30.11.2022
Zverejnené:
02.12.2022
250
2/2022 ZMLUVA o nájme bytu Danka Lenghartová
IČO: ---
Michal nad Žitavou č.290
Uzavreté:
23.11.2022
Zverejnené:
25.11.2022
234,96
1/2022 ZMLUVA o nájme bytu Ivana Tarkaiová
IČO: ---
Michal nad Žitavou č.258
Uzavreté:
23.11.2022
Zverejnené:
25.11.2022
170
3/2020 ZMLUVA Ukončenie Zmluvy o nájme bytu Ivan Kóňa
IČO: ---
Michal nad Žitavou č.290
Uzavreté:
21.11.2022
Zverejnené:
25.11.2022
---
400/384/2022 ZMLUVA Zmluva o úvere Štátny fond rozvoja bývania
IČO: 31749542
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Lamačská cesta 4256/8, 83304, Slovenská republika
Uzavreté:
28.10.2022
Zverejnené:
28.10.2022
16460
400/383/2022 Zmluva Zmluva o úvere Štátny fond rozvoja bývania
IČO: 31749542
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Lamačská cesta 4256/8, 83304, Slovenská republika
Uzavreté:
28.10.2022
Zverejnené:
28.10.2022
505270
---/2022 ZMLUVA Kúpna Jozef Kňaze, rod. Kňaze
IČO: ---
941 61 Michal nad Žitavou č. 192
Uzavreté:
24.10.2022
Zverejnené:
24.10.2022
206,78
22/17/010/54 DOHODA o pomoci v hmotnej núdzi Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
IČO: 30794536
940 36 Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1
Uzavreté:
19.10.2022
Zverejnené:
19.10.2022
---
č. 1 DODATOK k zmluve o zrušení a zriadení vecného bremena Color Centrum SH, s.r.o.
IČO: 36526517
Partizánska 38, 951 93 Topoľčianky
Uzavreté:
04.10.2022
Zverejnené:
04.10.2022
---
č. 2022208 ZMLUVA Na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku OZ Pomoc psíkom
IČO: 52823831
Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
Uzavreté:
19.09.2022
Zverejnené:
04.10.2022
---
---/2022 ZMLUVA Kúpna Dominik Prekop, rod. Prekop / Barbora Prekopová, rod. Feješová
IČO: ---
Michal nad Žitavou č. 10 / Vlkas č. 175
Uzavreté:
28.09.2022
Zverejnené:
29.09.2022
625
---/2022 ZMLUVA Kúpna Patrik Mališ, rod. Mališ
IČO: ---
Malá Maňa č. 59
Uzavreté:
28.09.2022
Zverejnené:
29.09.2022
725
---/2022 ZMLUVA Nájomná Michalskí Seniori
IČO: 51904454
62, 941 62 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
28.09.2022
Zverejnené:
29.09.2022
0
---/2022 ZMLUVA Kúpna Margita Melicherčíková, rod. Botlíková
IČO: ---
945 01, Komárno, Mederčská ul. 835/36
Uzavreté:
07.09.2022
Zverejnené:
12.09.2022
1087,50
1 DODATOK k zmluve o nájme pozemku IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
Bratislavská 29, 917 02 Trnava
Uzavreté:
06.09.2022
Zverejnené:
06.09.2022
---
---/2022 ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb N.M. - Audit, spol. s r.o.
IČO: 36307874
Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Uzavreté:
01.08.2022
Zverejnené:
10.08.2022
1500
---/2022 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2022 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
IČO: 30416094
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Námestie Slobody 6, 81005, Slovenská republika
Uzavreté:
01.07.2022
Zverejnené:
10.08.2022
13912,5
1232/2022/OKaŠ ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Nitra, Rázusova 2915/2A
Uzavreté:
11.07.2022
Zverejnené:
29.07.2022
600
927/202/OKaŠ ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Nitra, Rázusova 2915/2A
Uzavreté:
11.07.2022
Zverejnené:
29.07.2022
500
č. 117/001/22 ZMLUVA o termínovanom úvere Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31575951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
12.07.2022
Zverejnené:
13.07.2022
20000
---/2022 Zmluva o zrušení a zriadení vecného bremena Color Centrum SH, s.r.o.
IČO: 36526517
Partizánska 38, 951 93 Topoľčianky
Uzavreté:
30.06.2022
Zverejnené:
11.07.2022
---/2022 ZMLUVA o dielo Thermoplyn s.r.o.
IČO: 46447938
Komárňanská cesta 3, 940 01 Nové Zámky
Uzavreté:
04.07.2022
Zverejnené:
07.07.2022
16538,06
---/2022 ZMLUVA o termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31575951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
06.06.2022
Zverejnené:
06.06.2022
12561,30
---/2022 ZMLUVA o zrušení a zriadení vecného bremena Color Centrum SH, s.r.o.
IČO: 36526517
Partizánska 38, 951 93 Topoľčianky
Uzavreté:
23.05.2022
Zverejnené:
27.05.2022
---
---/2022 ZMLUVA o šírení reklamy a propagácie INVEST SERVIS, s.r.o.
IČO: 34125213
Lúčnica nad Žitavou
Uzavreté:
12.05.2022
Zverejnené:
12.05.2022
2500
2 DODATOK k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 4.2.2021 IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
Bratislavská 29, 917 02 Trnava
Uzavreté:
20.05.2022
Zverejnené:
23.05.2022
---
7/1000182096 ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Uzavreté:
03.05.2022
Zverejnené:
12.05.2022
---
7/1000182076 ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Uzavreté:
03.05.2022
Zverejnené:
12.05.2022
---
7/1000182088 ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Uzavreté:
03.05.2022
Zverejnené:
12.05.2022
---
778/22 ZMLUVA Kúpna Roman Pilek
IČO: ---
941 62 Michal nad Žitavou 204
Uzavreté:
20.04.2022
Zverejnené:
20.04.2022
53
---/2022 DODATOK č.1 ku kúpnej zmluve Ing. Dušan Vreba
IČO: ---
Vráble - Dyčka
Uzavreté:
02.03.2022
Zverejnené:
02.03.2022
3000
---/2022 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 Michalský babinec
IČO: 50719963
46, 941 62 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
23.02.2022
Zverejnené:
23.02.2022
300
---/2022 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky
IČO: 00415995
Nové Zámky, Žerotínova bašta 1236/1
Uzavreté:
16.02.2022
Zverejnené:
16.02.2022
400
---/2022 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 Pomoc na Kolesách
IČO: 51564327
204, 941 62 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
15.02.2022
Zverejnené:
15.02.2022
400
---/2022 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 Michalská Posilka
IČO: 52773302
10, 941 62 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
15.02.2022
Zverejnené:
15.02.2022
700
---/2022 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 Poľovnícke združenie Michal nad Žitavou
IČO: 34010378
Michal nad Žitavou 121, 941 61 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
15.02.2022
Zverejnené:
15.02.2022
400
---/2022 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 Michalskí Seniori
IČO: 51904454
62, 941 62 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
15.02.2022
Zverejnené:
15.02.2022
300
---/2022 ZMLUVA Nájomná Dávid Návojský
IČO: ---
Michal nad Žitavou č.189
Uzavreté:
12.01.2022
Zverejnené:
12.01.2022
284,13
---/2022 ZMLUVA Nájomná Katarína Bužíková
IČO: ---
Michal nad Žitavou č.24
Uzavreté:
10.01.2022
Zverejnené:
10.01.2022
373,05
---/2022 ZMLUVA Kúpna Ing. Dušan Vreba
IČO: ---
Vráble - Dyčka
Uzavreté:
21.01.2022
Zverejnené:
21.01.2022
445
---/2022 ZMLUVA Kúpno-predajná Daniel Mandák
IČO: ---
Zlaté Moravce
Uzavreté:
18.01.2022
Zverejnené:
18.01.2022
2500
---/2022 ZMLUVA Kúpna Slávka Fujasová
IČO: ---
---
Uzavreté:
11.01.2022
Zverejnené:
11.01.2022
1744,40
1/11/2021 ZMLUVA o dielo Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO
IČO: 45737711
Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
Uzavreté:
29.11.2021
Zverejnené:
29.11.2021
790
---/2021 ZMLUVA o prenájme multifunkčného ihriska TJ Družstevník Michal nad Žitavou
IČO: 31825371
301, 941 61 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
12.11.2021
Zverejnené:
12.11.2021
---
21/17/010/59 DOHODA o pomoci v hmotnej núdzi Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Špitálska 8
Uzavreté:
25.10.2021
Zverejnené:
25.10.2021
---
---/2021 ZMLUVA o šírení reklamy a propagácie INVEST SERVIS, s.r.o.
IČO: 34125213
Lúčnica nad Žitavou
Uzavreté:
13.10.2021
Zverejnené:
13.10.2021
2500
309070Z702 ZMLUVA o poskytnutí NFP Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO: 30794323
Bratislava - mestská časť Ružinov, Hraničná 4826/12, 81526, Slovenská republika
Uzavreté:
02.09.2021
Zverejnené:
26.10.2021
18 181,99
---/2021 ZMLUVA Kúpna Ing. Daniel Ondrišek
IČO: ---
Lipová
Uzavreté:
05.10.2021
Zverejnené:
05.10.2021
2357,5
---/2020 ZMLUVA o nájme nebytových priestorov Michalská Posilka
IČO: 52773302
10, 941 62 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
01.04.2020
Zverejnené:
01.04.2020
---
---/2021 ZMLUVA o poskytnutí služieb EcoLed Solutions a.s.
IČO: 36747262
Tulipánová 1, 903 01 Senec
Uzavreté:
22.09.2021
Zverejnené:
22.09.2021
---
---/2021 ZMLUVA o združenej dodávke plynu ZSE Energia, a.s.
IČO: 36677281
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Uzavreté:
28.09.2021
Zverejnené:
28.09.2021
---
---/2021 ZMLUVA o poskytovaní služieb Ing. Peter Miskó pm protect
IČO: 53445384
Hradná 4158/30, 940 43 Nové Zámky
Uzavreté:
22.09.2021
Zverejnené:
22.09.2021
50
---/2021 ZMLUVA Kúpna JUDr. Zdenka Komorová, rod. Zrubcová
IČO: ---
Haanova 21, 851 04 Bratislava
Uzavreté:
07.09.2021
Zverejnené:
07.09.2021
1010,24
449/2021/OCR ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Nitra, Rázusova 2915/2A
Uzavreté:
30.06.2021
Zverejnené:
30.06.2021
1600
O/49/2021 ZMLUVA o dielo METAL SERVIS Recycling s.r.o.
IČO: 36622630
Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Uzavreté:
16.07.2021
Zverejnené:
06.08.2021
0,033
1 DODATOK ku kúpnej zmluve Mária Černáková, Marianna Bedušová
IČO: ---
Veľká Máňa, Michal nad Žitavou
Uzavreté:
06.08.2021
Zverejnené:
06.08.2021
3000
---/2021 ZMLUVA Kúpna Ing. Daniel Ondrišek
IČO: ---
Lipová
Uzavreté:
01.04.2021
Zverejnené:
09.04.2021
21712,20
---/2021 ZMLUVA Kúpna Mária Černáková, Marianna Bedušová
IČO: ---
Veľká Maňa, Michal nad Žitavou
Uzavreté:
07.06.2021
Zverejnené:
09.07.2021
1182,5
---/2021 ZMLUVA o termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31575951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
01.07.2021
Zverejnené:
01.07.2021
25561,30
---/2021 Financovanie Spoločného obecného úradu Šurany v r. 2021 Príloha k zmluve ----
IČO: ---
---
Uzavreté:
13.04.2021
Zverejnené:
13.04.2021
1207,80
---/2021 ZMLUVA darovacia rod. Kostolániová
IČO: ---
Michal nad Žitavou
Uzavreté:
19.04.2021
Zverejnené:
19.04.2021
---
E02-555-02-2021-DO ZMLUVA o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve ENVIROPOL SK s. r. o.
IČO: 51480191
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač
Uzavreté:
22.04.2021
Zverejnené:
22.04.2021
---
---/2021 DODATOK o poskytnutí ponuky e.partner ZSE Energia, a.s.
IČO: 36677281
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Uzavreté:
12.05.2021
Zverejnené:
12.05.2021
---
SZ2021/OF1122 ZMLUVA o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu ESPIK Group s.r.o.
IČO: 46754768
133, 065 43 Orlov
Uzavreté:
01.05.2021
Zverejnené:
01.05.2021
---
č. 1 DODATOK k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 4.2.2021 IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
Bratislavská 29, 917 02 Trnava
Uzavreté:
25.05.2021
Zverejnené:
25.05.2021
813 340,08
---/2021 ZMLUVA o nájme pozemku IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
Bratislavská 29, 917 02 Trnava
Uzavreté:
25.05.2021
Zverejnené:
25.05.2021
1
131/2021 ZMLUVA o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NOWAS s. r. o.
IČO: 45957657
Račianska 66, 831 02 Bratislava
Uzavreté:
31.03.2021
Zverejnené:
31.03.2021
---
č.10 / TZ / 2021 ZMLUVA o poskytovaní služieb - zabezpečenia odvozu odpadu Brantner Nové Zámky s.r.o.
IČO: 31440291
Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Uzavreté:
31.03.2021
Zverejnené:
31.03.2021
---
---/2021 DOHODA o zrušení zmluvy č. NR151473 o spolupráci RECobal s. r. o.
IČO: 47257997
Bohrova 1, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Uzavreté:
31.03.2021
Zverejnené:
31.03.2021
---
---/2021 DOHODA o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb na zber a odvoz vys. zložiek z k.o. Obec Palárikovo
IČO: 00309176
Palárikovo, Hlavná 595/82
Uzavreté:
30.03.2021
Zverejnené:
30.03.2021
---
---/2021 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 Michalský babinec
IČO: 50719963
46, 941 62 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
16.03.2021
Zverejnené:
16.03.2021
300
---/2021 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 Pomoc na Kolesách
IČO: 51564327
204, 941 62 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
15.03.2021
Zverejnené:
15.03.2021
300
---/2021 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 Michalskí Seniori
IČO: 51904454
62, 941 62 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
15.03.2021
Zverejnené:
15.03.2021
300
---/2021 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky
IČO: 00415995
Nové Zámky, Žerotínova bašta 1236/1
Uzavreté:
09.03.2021
Zverejnené:
09.03.2021
300
---/2021 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 Michalská Posilka
IČO: 52773302
10, 941 62 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
04.03.2021
Zverejnené:
04.03.2021
300
---/2021 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 TJ Družstevník Michal nad Žitavou
IČO: 31825371
301, 941 61 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
03.03.2021
Zverejnené:
03.03.2021
5550
---/2021 ZMLUVA SERVISNÁ JD ROZHLASY s.r.o.
IČO: 27797007
Horní Bečva 968, 756 57 Horný Bečva
Uzavreté:
19.02.2021
Zverejnené:
26.02.2021
470
---/2021 ZMLUVA o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy IC Holding, s.r.o.
IČO: 50346342
Bratislavská 29, 917 02 Trnava
Uzavreté:
04.02.2021
Zverejnené:
05.02.2021
813 340,08
---/2020 ZMLUVA o výpožičke Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO: 00 166 197
Bratislava - mestská časť Ružinov, Miletičova 551/3
Uzavreté:
15.12.2020
Zverejnené:
15.12.2020
---
---/2020 ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb N.M. - Audit, spol. s r.o.
IČO: 36 307 874
Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Uzavreté:
19.10.2020
Zverejnené:
19.10.2020
1500
20/17/012/33 DOHODA o pomoci v hmotnej núdzi Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
IČO: 30 794 536
F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
Uzavreté:
26.10.2020
Zverejnené:
26.10.2020
---
---/2020 ZMLUVA o dielo Peter Drahoš
IČO: 41 761 740
48, 941 61 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
04.11.2020
Zverejnené:
04.11.2020
3766
---/2020 ZMLUVA Mandátna LEDAS, s. r. o.
IČO: 35 886 609
Trnavská 70, 821 02 Bratislava
Uzavreté:
20.10.2020
Zverejnené:
20.10.2020
2400
461/2020 ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37 861 298
Nitra, Rázusova 2915/2A
Uzavreté:
14.10.2020
Zverejnené:
14.10.2020
1500
20/17/010/54 DOHODA o pomoci v hmotnej núdzi Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30 794 536
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Špitálska 8
Uzavreté:
14.10.2020
Zverejnené:
14.10.2020
---
---/2020 ZMLUVA Kúpna rod. Šmigurová
941 61 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
15.10.2020
Zverejnené:
19.10.2020
208
---/2020 ZMLUVA o prenájme reklamného priestoru Mgr. Juraj Koprda
IČO: 40 331 504
Športová 173/46, 951 76 Tesárske Mlyňany
Uzavreté:
04.09.2020
Zverejnené:
04.09.2020
100
---/2020 ZMLUVA Mandátna KLIMOREAL s. r. o.
IČO: 52 864 570
Veľká strana 167/46, 941 46 Trávnica
Uzavreté:
01.10.2020
Zverejnené:
08.10.2020
500
---/2020 ZMLUVA o termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
08.09.2020
Zverejnené:
08.09.2020
45561,30
---/2020 ZMLUVA o prenájme multifunkčného ihriska Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou
IČO: 37 863 959
Michal nad Žitavou 276, 941 61 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
02.09.2020
Zverejnené:
02.09.2020
50
---/2020 ZMLUVA Kúpna Color Centrum SH, s.r.o.
IČO: 36 526 517
Partizánska 38, 951 93 Topoľčianky
Uzavreté:
21.08.2020
Zverejnené:
21.08.2020
27 700
---/2020 ZMLUVA o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu ESPIK Group s.r.o.
IČO: 46 754 768
133, 065 43 Orlov
Uzavreté:
15.06.2020
Zverejnené:
15.06.2020
0,25
---/2020 ZMLUVA o prenájme multifunkčného ihriska Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou
IČO: 37 863 959
Michal nad Žitavou 276, 941 61 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
05.06.2020
Zverejnené:
05.06.2020
---/2020 ZMLUVA o prenájme reklamného priestoru ŠVEC a SPOL, s.r.o.
IČO: 31 429 947
Staničná 502, 952 17 Vráble
Uzavreté:
04.06.2020
Zverejnené:
04.06.2020
300
---/2020 ZMLUVA o šírení reklamy a propagácie AGRO ŽITAVA, s.r.o.
IČO: 36 664 022
Jesenského 16, 942 01 Šurany
Uzavreté:
28.05.2020
Zverejnené:
28.05.2020
200
---/2020 ZMLUVA o termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
28.05.2020
Zverejnené:
28.05.2020
17861.30
---/2020 ZMLUVA Kúpna Marian Kmeťo
941 62 Michal nad Žitavou 65
Uzavreté:
25.02.2020
Zverejnené:
12.05.2020
2191
01 03 2020 DODATOK č. 1 - k zmluve o zriadení vecného bremena "In rem" Marián Kmeťo, r. Kmeťo
941 62 Michal nad Žitavou 65
Uzavreté:
14.04.2020
Zverejnené:
14.04.2020
---/2020 ZMLUVA o poskytnutí služby Brantner Nové Zámky s.r.o.
IČO: 31 440 291
Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Uzavreté:
26.03.2020
Zverejnené:
26.03.2020
---/2020 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 Michalský babinec
IČO: 50 719 963
46, 941 62 Michal nad Žitavou
Uzavreté:
25.03.2020
Zverejnené:
25.03.2020
250
---/2020 ZMLUVA Financovanie spoločného obecného úradu v r. 2020 Mesto Šurany Uzavreté:
25.03.2020
Zverejnené:
25.03.2020
1077,43
---/2020 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky
IČO: 00 415 995
Nové Zámky, Žerotínova bašta 1236/1
Uzavreté:
09.03.2020
Zverejnené:
09.03.2020
250
---/2020 ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb N.M. - Audit, spol. s r.o.
IČO: 36 307 874
Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Uzavreté:
14.02.2020
Zverejnené:
14.02.2020
1500
01 3 2020 ZMLUVA o zriadení vecného bremena Marián Kmeťo
941 62 Michal nad Žitavou 65
Uzavreté:
04.03.2020
Zverejnené:
04.03.2020
---/2020 ZMLUVA o šírení reklamy a propagácie INVEST SERVIS, s.r.o.
IČO: 34 125 213
Lúčnica nad Žitavou
Uzavreté:
24.02.2020
Zverejnené:
24.02.2020
2500
---/2020 ZMLUVA o vykonávaní správy skládky INVEST SERVIS, s.r.o.
IČO: 34 125 213
Lúčnica nad Žitavou
Uzavreté:
24.02.2020
Zverejnené:
24.02.2020
---
NR151473 ZMLUVA o spolupráci RECobal s. r. o.
IČO: 47 257 997
Bohrova 1, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Uzavreté:
06.02.2020
Zverejnené:
06.02.2020
002/2020 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 Pomoc na Kolesách o.z.
IČO: 51564327
941 62 Michal nad Žitavou 204
Uzavreté:
05.02.2020
Zverejnené:
05.02.2020
250
001/2020 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 Michalskí Seniori o.z.
IČO: 51904454
941 62 Michal nad Žitavou 62
Uzavreté:
05.02.2020
Zverejnené:
05.02.2020
250
---/2019 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 TJ Družstevník Michal nad Žitavou
IČO: 31 82 53 71
941 62 Michal nad Žitavou 301
Uzavreté:
29.01.2020
Zverejnené:
29.01.2020
5000
3/2020 ZMLUVA o spoluprácu obec Kmeťovo
IČO: 00309028
941 62 Kmeťovo č. 77
Uzavreté:
27.01.2020
Zverejnené:
27.01.2020
7
2019120201 ZMLUVA o dielo PROFILAXIS found OZ
IČO: 378136977
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Uzavreté:
07.01.2020
Zverejnené:
07.01.2020
500
08/01/2020/KO ZMLUVA Príkazná Komunál - Servis, s.r.o.
IČO: 51 11 50 26
Hlavná 3, 080 01 Prešov
Uzavreté:
31.12.2019
Zverejnené:
31.12.2019
340
---/2019 ZMLUVA o termínovanom vklade Prima banka Slovensko a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžová 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
19.12.2019
Zverejnené:
19.12.2019
15670,30
---/2019 ZMLUVA o zapožičaní finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou
IČO: 0037863959
941 62 Michal nad Žitavou 276
Uzavreté:
17.12.2019
Zverejnené:
17.12.2019
1403,48
---/2019 ZMLUVA o kultúrno - spoločenskej akcie Barbora Brodzianska
934 01 Levice
Uzavreté:
29.11.2019
Zverejnené:
29.11.2019
100
č.2 / 2019 DODATOK k Zmluve o dielo č. 46 - Michal nad Žitavou / 2011 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
IČO: 31 440 291
Viničná 23, Nové Zámky
Uzavreté:
27.11.2019
Zverejnené:
27.11.2019
38,66
---/2019 ZMLUVA Licenčná TENDERnet s.r.o.
IČO: 50139088
M.R. Štefánika 836/33 , 010 01 Žilina
Uzavreté:
06.11.2019
Zverejnené:
06.11.2019
250
---/2019 ZMLUVA o prenájme multifunkčného ihriska TJ Družstevník Michal nad Žitavou
IČO: 31825371
941 62 Michal nad Žitavou 301
Uzavreté:
30.10.2019
Zverejnené:
30.10.2019
---/2019 ZMLUVA o prenájme multifunkčného ihriska Michalský Babinec o.z.
IČO: 50719963
941 62 Michal nad Žitavou 46
Uzavreté:
30.10.2019
Zverejnené:
30.10.2019
---/2019 ZMLUVA o prenájme multifunkčného ihriska Športový Klub Kmeťovo
IČO: 31823033
941 62 Kmeťovo 343
Uzavreté:
30.10.2019
Zverejnené:
30.10.2019
---/2019 ZMLUVA o prenájme multifunkčného ihriska TJ Družstevník Michal nad Žitavou
IČO: 31 82 53 71
941 61 Michal nad Žitavou 301
Uzavreté:
30.10.2019
Zverejnené:
30.10.2019
0242019 ZMLUVA o dielo CoolStav s.r.o.
IČO: 50195166
919 08 Boleráz 695
Uzavreté:
28.10.2019
Zverejnené:
28.10.2019
20 000
52/2019 ZMLUVA o dielo RRA NOVOZÁMOCKO
IČO: 45737711
Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
Uzavreté:
14.10.2019
Zverejnené:
14.10.2019
890
12/2019 ZMLUVA o dielo Pavol Kuruc - IZOKOM
IČO: 32799802
Komárňanská cesta 3, 940 01 Nové Zámky
Uzavreté:
08.10.2019
Zverejnené:
08.10.2019
6370,84
---/2019 ZMLUVA o prenájme reklamného priestoru Juraj Koprda
IČO: 40331504
Športová 173, 951 76 Tesárske Mlyňany
Uzavreté:
04.10.2019
Zverejnené:
04.10.2019
100
1/10/2019 ZMLUVA o dielo CEMIS s.r.o.
IČO: 44605170
919 28 Bučany 803
Uzavreté:
01.10.2019
Zverejnené:
01.10.2019
21 401,60
117/001/19 ZMLUVA o termínovanom úvere Prima banka Slovensko a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžová 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
13.09.2019
Zverejnené:
13.09.2019
20 000
---/2019 DODATOK ponuka FirmaIndividualPlyn ZSE Energia a.s.
IČO: 36677281
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Uzavreté:
19.08.2019
Zverejnené:
19.08.2019
---/2019 DODATOK Ponuka E.Benefit ZSE Energia a.s.
IČO: 36677281
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Uzavreté:
19.08.2019
Zverejnené:
19.08.2019
---/2019 ZMLUVA o združenej dodávke plynu ZSE Energia a.s.
IČO: 36677281
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Uzavreté:
19.08.2019
Zverejnené:
19.08.2019
1/2019 ZMLUVA o nájme bytu Danka Lenghartová
941 62 Michal nad Žitavou 118
Uzavreté:
15.08.2019
Zverejnené:
15.08.2019
136,5
---/2019 ZMLUVA Kúpna Hajnovič Štefan
941 61 Michal nad Žitavou 173
Uzavreté:
11.09.2019
Zverejnené:
11.09.2019
151
---/2019 ZMLUVA Kúpna Michal Zábranský
941 62 Kmeťovo 302
Uzavreté:
10.09.2019
Zverejnené:
10.09.2019
3000
---/2019 ZMLUVA o prenájme reklamného priestoru TBR s.r.o.
IČO: 46987797
Žitava 1401/11, 952 01 Vráble
Uzavreté:
14.08.2019
Zverejnené:
14.08.2019
150
---/2019 ZMLUVA o prenájme multifunkčného ihriska Michalský Babinec o.z.
IČO: 50719963
941 62 Michal nad Žitavou 46
Uzavreté:
01.07.2019
Zverejnené:
01.07.2019
---/2019 DOHODA o postúpení práv a povinností zo zmluvy CO-COMPANY s.r.o.
IČO: 52134504
Za humnami 511/52 , 941 48 Podhájska
Uzavreté:
01.07.2019
Zverejnené:
01.07.2019
---/2019 ZMLUVA o dielo Peter Drahoš
IČO: 41761740
941 62 Michal nad Žitavou 48
Uzavreté:
22.05.2019
Zverejnené:
22.05.2019
2997
---/2019 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Miestny spolok Červeného kríža
IČO: 00415995 - SČK
Michal nad Žitavou
Uzavreté:
15.05.2019
Zverejnené:
15.05.2019
250
---/2019 ZMLUVA o prenájme reklamného priestoru ŠVEC a SPOL s.r.o.
IČO: 31429947
Staničná 502, 952 01 Vráble
Uzavreté:
12.04.2019
Zverejnené:
12.04.2019
600
---/2019 ZMLUVA o šírení reklamy a propagácie AGRO ŽITAVA, s.r.o.
IČO: 36664022
Jesenského 16, 942 01 Šurany
Uzavreté:
12.04.2019
Zverejnené:
12.04.2019
200
---/2019 ZMLUVA Rámcová PROSPECT, spol, s.r.o.
IČO: 34 107 100
J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Uzavreté:
10.04.2019
Zverejnené:
10.04.2019
2019-002 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Pomoc na Kolesách o.z.
IČO: 51564327
941 62 Michal nad Žitavou 204
Uzavreté:
20.03.2019
Zverejnené:
20.03.2019
250
2019-001 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Michalskí Seniori o.z.
IČO: 51904454
941 62 Michal nad Žitavou 62
Uzavreté:
20.03.2019
Zverejnené:
20.03.2019
250
1/2019 DODATOK k Zmluve o dielo č. 46 - Michal nad Žitavou / 2011 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
IČO: 31 440 291
Viničná 23, Nové Zámky
Uzavreté:
31.01.2019
Zverejnené:
31.01.2019
35,48
1/2019 DODATOK k Zmluve o dielo č. 46 - Michal nad Žitavou / 2011 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
IČO: 31 440 291
Viničná 23, Nové Zámky
Uzavreté:
19.03.2019
Zverejnené:
19.03.2019
35,15
---/2019 ZMLUVA o dielo ENES plus, s.r.o.
IČO: 51 162 903
Janka kráľa 1248/52, 020 01 Púchov
Uzavreté:
15.03.2019
Zverejnené:
15.03.2019
1103,94
---/2019 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Michalský Babinec o.z.
IČO: 50719963
941 62 Michal nad Žitavou 46
Uzavreté:
15.03.2019
Zverejnené:
15.03.2019
250
4/2019 ZMLUVA o zneškodnení nie nebezpečného odpadu, ale interného odpadu EKOGLOBAL, spol, s.r.o.
IČO: 36534714
951 63 Žitavce 114
Uzavreté:
01.03.2019
Zverejnené:
01.03.2019
7
2/2019 ZMLUVA o zneškodnení nie nebezpečného odpadu, ale interného odpadu FM - PRODUKT s.r.o.
IČO: 47419504
941 43 Dolný Ohaj , Dolný Ohaj 21
Uzavreté:
01.03.2019
Zverejnené:
01.03.2019
7
5/2019 ZMLUVA o zneškodnení nie nebezpečného odpadu, ale interného odpadu obec Maňa
IČO: 00309061
Maňa, Nám. M. R. Štefánika 7/1
Uzavreté:
01.03.2019
Zverejnené:
01.03.2019
7
6/2019 ZMLUVA o zneškodnení nie nebezpečného odpadu, ale interného odpadu obec Mojzesovo
IČO: 00309117
Mojzesovo , Mojzesovo 494
Uzavreté:
01.03.2019
Zverejnené:
01.03.2019
7
3/2019 ZMLUVA o zneškodnení nie nebezpečného odpadu, ale interného odpadu obec Trávnica
IČO: 00309320
Trávnica, Hlavná 37/65
Uzavreté:
01.03.2019
Zverejnené:
01.03.2019
7
1/2019 ZMLUVA o zneškodnení nie nebezpečného odpadu, ale interného odpadu VEPOS, spol, s.r.o.
IČO: 36519821
Štúrovská 516/1, 952 01 Vráble
Uzavreté:
01.03.2019
Zverejnené:
01.03.2019
7
7/2019 ZMLUVA o zneškodnení nie nebezpečného odpadu, ale interného odpadu obec Černík
IČO: 00308846
Černík
Uzavreté:
01.03.2019
Zverejnené:
01.03.2019
7
č.1 zo dňa 18.02.2019 k p.z. č.: 2405383239 DODATOK k zmluve Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Profi
IČO: 35 709 332
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Uzavreté:
18.02.2019
Zverejnené:
18.02.2019
534,58
---/2019 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Telovýchovná jednota Družstevník o.z.
IČO: 31 82 53 71
941 62 Michal nad Žitavou 301
Uzavreté:
15.02.2019
Zverejnené:
15.02.2019
5500
2018120301 ZMLUVA o dielo PROFILAXIS found OZ
IČO: 37816977
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Uzavreté:
13.02.2019
Zverejnené:
13.02.2019
250
---/2019 DODATOK k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Uzavreté:
06.02.2019
Zverejnené:
06.02.2019
14
---/2019 ZMLUVA o nájme, priestorov v areály skládky MOBILATAK ISP, s.r.o.
IČO: 45455376
Štefaničová 2, 951 15 Mojmírovce
Uzavreté:
05.02.2019
Zverejnené:
05.02.2019
35
---/2019 DODATOK k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Uzavreté:
05.02.2019
Zverejnené:
05.02.2019
360
---/2019 ZMLUVA o spracúvaní osobných údajov Marianna Rajčoková
IČO: 43 939 830
Nové Zámky
Uzavreté:
29.01.2019
Zverejnené:
29.01.2019
1/2019 ZMLUVA o spolupráci obec Kmeťovo
IČO: 00309028
941 62 Kmeťovo č. 77
Uzavreté:
29.01.2019
Zverejnené:
29.01.2019
6,50
---/2019 ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb Ing. Darina Palatická
IČO: 33713961
Sedliacka 45, Mojmírovce 951 15
Uzavreté:
14.01.2019
Zverejnené:
14.01.2019
1150